Kolejka pacjentów w pierwszej kolejności

Nawet wśród uprzywilejowanych niektórzy upominają się głośniej.

Wydłuża się lista uprzywilejowanych w kolejce do lekarza, a kombatanci upominają się o swoje przywileje.

W tej sytuacji władze samorządowe przypominają, kto ma pierwszeństwo w kolejce do lekarza i proszą o pomoc NFZ w rozpropagowaniu tej informacji.
Przypomnienie dotyczy uprawnień kombatanckich do korzystania z opieki lekarskiej. Mieczysław Wojtaszek, dyrektor wydziału polityki społecznej i zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, zwrócił się z prośbą do NFZ o przypomnienie kierownikom placówek zdrowotnych o tym, że kombatanci korzystają z opieki lekarskiej poza kolejnością.
Zgodnie z przepisami w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia – tak jak jest to zapisane w ustawie – świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć według prowadzonej przez niego listy oczekujących.
Mieczysław Wojtaszek zaznacza jednak, że świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Podstawą prawną jest art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówiący o tym, że kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18. roku życia, posiadający zaświadczenie, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ośrodkach specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować