Likwidacja NFZ zawieszona

W tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie nie dojdzie do likwidacji NFZ.

Od 1 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie postawiony w stan likwidacji, ale – jak poinformował polityk Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk na antenie Radia Zet – nie oznacza to jego likwidacji. Fundusz będzie kontynuował swoją pracę, dopiero później przejmie ją administracja państwowa, najprawdopodobniej nie w tej kadencji PiS.
Wcześniej planowano, że po likwidacji NFZ zdecydowana część jego kompetencji będzie przekazana ministrowi zdrowia. Zadania regionalne związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych będą realizowane przez nowo utworzone Wojewódzkie Urzędy Zdrowia, podległe pionowo ministrowi, a poziomo – wojewodzie.
Jednym z elementów reformy jest utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego mającego integrować rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym. W jego skład weszłyby instytucje, które dziś działają na rzecz zdrowia Polaków, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za realizację Narodowego Programu Zdrowia.
„Istotą zmiany, którą przygotowujemy, nie jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko likwidacja zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego” – zapowiadał w czerwcu tego roku minister zdrowia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować