NRL zabiega o przywrócenie terminów zapisów na egzaminy

NRL apeluje o przywrócenie terminu składania wniosku o zdawanie LEK i LDEK. Obawia się, że w sesji jesiennej do egzaminów przystąpi niewielka liczba lekarzy.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przywrócenie pierwotnie ustalonego terminu egzaminów końcowych.
„Wobec słusznych, moim zdaniem, protestów studentów medycyny i młodych lekarzy w związku z informacją, którą zamieszczono na stronach MZ i CEM o zmianie w systemie SMK daty zamknięcia składania w obecnej sesji wniosku o zdawanie LEK i LDEK z 15 lipca na 30 czerwca, zwracam się z prośbą o przywrócenie poprzednio obowiązującego terminu, tj. 15 lipca” – napisał w piśmie do Konstantego Radziwiłła.
Swoją prośbę argumentuje m.in. tym, że w wielu uczelniach medycznych ostatni egzamin dla studentów jest organizowany w ostatnich dniach czerwca lub nawet na początku lipca. Zatem wprowadzenie zmiany spowoduje, że tegoroczni absolwenci niektórych uczelni nie będą w stanie złożyć w CEM zaświadczeń z OIL o wpisaniu do rejestru i nie będą mogli przystąpić do LEK i LDEK na jesieni.
„Wywołuje to protesty studentów ostatniego roku medycyny i stomatologii. Konsekwencją wprowadzenia wymienionej zmiany terminu może być niewielka liczba przystępujących do LEK i LDEK w sesji jesiennej 2017 r. Moim zdaniem nie należy zmieniać zasad w sposób utrudniający spełnienie wymogów, ponieważ stwarza to uzasadnione wrażenie, że informatyzacja systemu kształcenia lekarzy zamiast ułatwiać, raczej skomplikuje i utrudni ten proces” – napisał do ministra zdrowia Maciej Hamankiewicz.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować