Stomatologia: NFZ radzi, jak przygotować ofertę konkursową

W celu sprawnego przeprowadzania procesu kontraktowania świadczeń świętokrzyski oddział NFZ przygotował kilka wskazówek, które pomogą zminimalizować ryzyko jej odrzucenia.

Oferta musi wskazywać na możliwość realizowania wszystkich usług z katalogu w danym zakresie świadczeń. W związku z tym jeżeli katalog zawiera:
- usługi związane z leczeniem protetycznym – w przypadku braku własnej pracowni protetycznej należy przedstawić umowę z podwykonawcą w tym zakresie (wersja papierowa umowy powinna być zgodna z danymi ujętymi w formularzu ofertowym),
- zdjęcia RTG (zębowe wewnątrzustne, pantomograficzne lub cefalometryczne) – w przypadku braku możliwości samodzielnego ich wykonania za pomocą własnego sprzętu należy przedstawić umowę z podwykonawcą w tym zakresie (umowa musi dokładnie precyzować rodzaj zdjęć, a wersja papierowa powinna być zgodna z danymi ujętymi w formularzu ofertowym),
- w przypadku samodzielnego wykonywania zdjęć RTG aparat musi być uwzględniony w wykazie sprzętu (w lokalizacji lub poza lokalizacją) we wszystkich miejscach udzielania świadczeń. Możliwość samodzielnego wykonywania zdjęć powinna potwierdzać decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni RTG w zakresie diagnostyki medycznej.
W celu weryfikacji kwalifikacji personelu, który dotychczas nie był zadeklarowany w potencjale realizowanych umów, trzeba dołączyć do ofert kserokopię dokumentacji potwierdzającej dane kwalifikacje, w tym również personelu pomocniczego (asystentka stomatologiczna/higienistka stomatologiczna/pomoc dentystyczna).
Należy też pamiętać, że treść odpowiedzi udzielona na pytania ankietowe musi bezwzględnie potwierdzać stan faktyczny oraz treść formularza ofertowego.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować