Resort zdrowia powinien zapłacić za sprzęt do e-dokumentacji

Lekarze postulują o maksymalne uproszczenie procesu prowadzenia dokumentacji medycznej i finansowanie zakupu sprzętu do obsługi systemu informatycznego.

W ocenie lekarzy wprowadzenie e-dokumentacji to duże wyzwanie finansowe i organizacyjne, zwłaszcza dla osób prowadzących indywidualne praktyki lekarskie. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie kroków zmierzających do stworzenia takich rozwiązań prawnych, które ułatwiłyby lekarzom i stomatologom realizację obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
„Wielu doświadczonych kolegów zapowiada wręcz, że będzie wykonywało zawód wyłącznie do momentu ostatecznego wejścia w życie tego wymogu” – zaznacza Jarosław Parfianowicz, przewodniczący Okręgowego Zjazdu Lekarzy WMIL w Olsztynie.
Samorząd lekarski postuluje o radykalne uproszczenie zakresu dokumentacji medycznej. Widzi też konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które odciążyłyby lekarzy w tym zakresie. Lekarze proponują wprowadzenie finansowania zakupu sprzętu komputerowego i łączy internetowych, niezbędnych do prowadzenia e-dokumentacji.
Wymóg wdrożenia przez placówki medyczne elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) ma być wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. Ten termin może być jednak przesunięty na później. Najczęstszymi powodami opóźnień wdrożenia systemu są braki odpowiedniej infrastruktury sprzętowej do obsługi platform informatycznych wspierających elektroniczną dokumentację medyczną oraz brak środków finansowych na wdrożenie lokalnych systemów obsługujących EDM.
Wdrożenie całego systemu jest przewidywane na 2020 r., ale formaty dokumentów elektronicznych są już przygotowane i wdrażane w podmiotach leczniczych.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować