Za mało informacji na temat e-dokumentacji

18 maja 2017

Chaos informacyjny związany z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej budzi niepokój środowiska lekarskiego, które proponuje zorganizowanie ogólnokrajowej debaty na ten temat.

Środowisko lekarskie wskazuje na nieodpowiedni przepływ informacji między lekarzami a instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Chce merytorycznej debaty z udziałem jak najszerszej liczby przedstawicieli środowiska, które będzie codziennie korzystać z opracowanych narzędzi i procedur.
Z taką inicjatywą wystąpiła do NIL Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Proponuje ona organizację ogólnopolskiej konferencji na temat obowiązku korzystania z wdrażanych systemów informatycznych.
Przypomnijmy, że w pierwszej kolejności w elektronicznym obiegu znajdzie się karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i pisemna informacja specjalisty dla lekarza kierującego. Do 31 grudnia 2018 roku zostaną uruchomione e-recepty, a do 2020 roku będą obowiązywać elektroniczne skierowania.
Trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obowiązku stosowania formatów EDM, a także zmiana terminów dotyczących obowiązku jej stosowania.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować