Zagmatwane kryteria

Lekarz, który ma ukończony kurs zgodny z programem specjalizacji, nie może udzielać świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach ambulatoryjnych, ale w ramach wizyty domowej – tak.

Samorząd lekarski postuluje o ujednolicenie wymagań lekarskich dla wszystkich podmiotów, aby nie dochodziło do sytuacji, że w warunkach stacjonarnych i w warunkach domowych może realizować świadczenia lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz w trakcie specjalizacji lub lekarz po kursie zgodnym z programem specjalizacji. Natomiast w warunkach ambulatoryjnych lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji (nie może tu pracować lekarz po kursie), natomiast wizyty domowe w ramach poradni może realizować lekarz po kursie. Te uwagi Naczelnej Rady Lekarskiej znalazły się w stanowisku do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Samorząd lekarski ma też uwagi do Karty kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych. W ocenie NRL nie ma uzasadnienia dla proponowanego w projekcie obowiązku wypełniania karty przez dwóch lekarzy. Wystarczające wydaje się wypełnienie karty przez lekarza zatrudnionego w jednostce opieki paliatywnej. Zbędne są też obowiązujące załączniki, np. karty wizyt, na których obecność lekarza lub pielęgniarki powinna być potwierdzona każdorazowo podpisem pacjenta.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować