Rezygnacja z opt-out ważna bez podpisu kierownika

Pieczątka kierownika kliniki nie jest potrzebna na oświadczeniu o wypowiedzeniu klauzuli opt-out.

Porozumienie Rezydentów OZZL otrzymało odpowiedź od biura Lex Secure 24h Opieka Prawna w sprawie wymogów, jakie należy spełnić, składając wypowiedzenie klauzuli opt-out, w przypadku gdy dział kadr odmawia przyjęcia dokumentu bez pieczątki kierownika kliniki.
Radca prawny Paweł Grunwald zaznacza, że przepisy prawa nie wymagają, aby taki dokument musiał mieć pieczątkę kierownika kliniki, jednak odmowa przyjęcia oświadczenia bez pieczątki przez pracowników działu kadr może wynikać z tego, że nie są oni upoważnieni do odbierania w imieniu pracodawcy tego typu oświadczeń.
– Pieczątka kierownika kliniki lub jego podpis pod oświadczeniem o wypowiedzeniu klauzuli opt-out stanowiłaby zapewne dla nich potwierdzenie, że osoba lub organ działający za pracodawcę zapoznał się z oświadczeniem – wyjaśnia radca prawny Paweł Grunwald.
Radzi, by przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu klauzuli opt-out w dziale kadr przedstawić je osobie wyznaczonej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i uzyskać potwierdzenie jego odbioru.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować