Leczenie uzależnień wymaga przeszkolenia

Samorząd lekarski postuluje, aby wprowadzić obowiązek przeszkolenia dla lekarzy stosujących substytucyjną metodę terapii.

Naczelna Rada Lekarska pozytywnie ocenia projektowaną zmianę, która daje szansę na wzrost dostępności do leczenia substytucyjnego. Jednak ma uwagi do projektu zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Projektowane przepisy przewidują, że w leczeniu substytucyjnym musi uczestniczyć doświadczony lekarz psychiatra, natomiast leczenie substytucyjne w ramach ordynacji lekarskiej może już poprowadzić każdy lekarz. W ocenie samorządu lekarskiego tworzy to nieuzasadnioną dysproporcję kompetencyjną.
NRL postuluje także, aby każdy lekarz, który chce leczyć substytucyjnie, musiał się w tym zakresie przeszkolić. Uzasadnia to tym, że jest to szczególnie istotne ze względu na programy nauczania, które w zasadzie nie przewidują kształcenia w zakresie uzależnień, w tym leczenia substytucyjnego.
Pozytywnie z kolei ocenia przewidzianą w projekcie ustawy możliwość zakwalifikowania do leczenia substytucyjnego pacjentów poniżej 18. r.ż. z uwagi na znaczną liczbę osób uzależnionych od opioidów w tym przedziale wiekowym. Jednocześnie NRL postuluje, aby pacjenci poniżej 18. r.ż. nie byli dopuszczani do leczenia substytucyjnego w ramach ordynacji lekarskiej, a jedynie w ramach programu leczenia substytucyjnego.
Samorząd lekarski wnosi też o zapewnienie właściwego poziomu finansowania świadczeń związanych z leczeniem substytucyjnym, w tym finansowania czynności administracyjnych obciążających lekarzy.

INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

egon

30.03.2018 14:46

UWAZAM TO ZA POWAZNY BŁĄD.LECZENIE UZALEŻNIEN POWINNY PROWADZIC TYLKO I WYŁACZNIE OSRODKI SPECJALISTYCZNE POSIADAJACE KADRY LEKARZY SPECJALISTÓW A NIE "JAKAS PARTYZANTKA" NA ZASADZIE PRZESZKOLEŃ LEKARZY KTÓRZY ZGŁOSZA TAKA CHEĆ LECZENIA.NIE W TA STRONE POWINNO TO IŚĆ.

0