Będzie więcej postępowań cywilnych

Lekarze rodzinni obawiają się, że fundusz szczepionkowy uruchomi lawinę postępowań cywilnych.

Pomysł utworzenia specjalnego funduszu, z którego finansowane miałoby być leczenie powikłań poszczepiennych, został skrytykowany przez lekarzy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
„Negatywnie oceniamy tworzenie Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Czy resort planuje także tworzyć fundusze kompensacyjne dla innych grup leków dopuszczalnych w Polsce do stosowania, a w wyniku których może dochodzić do odczynów niepożądanych (np. antybiotyki)” – pytają lekarze z PPOZ w piśmie zawierającym uwagi do projektu zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
Dodają, że przy takiej regulacji prawnej pojawia się ryzyko wzrostu liczby postępowań cywilnych.
Kryteria, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wypłatę z Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, są zbyt luźne, decyzja zaś o przyznaniu świadczenia będzie mogła być wykorzystania na drodze sądowej.
Zgodnie z propozycją resortu zdrowia fundusz będzie finansowany ze środków wpłacanych przez firmy farmaceutyczne. Odszkodowanie wyniesie maksymalnie 70 tys. zł, a jego wysokość będzie zależna od czasu hospitalizacji.

INK