Nieograniczone prawo do dokumentacji medycznej

Ograniczanie pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej jest sprzeczne z prawem – orzekł NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) w sprawie decyzji o uznaniu stosowania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.
Sprawa dotyczyła mazowieckiej placówki, która wprowadziła wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. Pacjent miał ją uzyskać wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, w terminie do siedmiu dni.
Było to niezgodne z prawem, ponieważ przepisy nie wskazują, w jakiej formie należy składać wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej – można zażądać dokumentacji w postaci zarówno ustnej, jak i pisemnej. Poza tym udostępnienie dokumentacji medycznej powinno nastąpić w najkrótszym możliwym czasie.
Placówka odwołała się od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 24 maja 2017 r. nie podzielił argumentacji RPP i stwierdził m.in., że „zapis procedury wewnętrznej dotyczący wydawania dokumentacji nie jest sprzeczny z prawem”. Rzecznik nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i skierował skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ub. tygodniu NSA potwierdził stanowisko rzecznika i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ocenie sądu samo wprowadzenie postanowienia aktu wewnętrznego, ograniczające pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej, jest wystarczające do uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Wyrok wydany przez NSA jest ostateczny.
INK