Stawki dla orzeczników idą mocno w górę

22 listopada 2018

Czy teraz znajdą się chętni do pracy w wojskowych komisjach lekarskich?

Ponad 3,69 mln zł chce przeznaczyć rząd na podwyżki dla osób orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Do konsultacji społecznych skierowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie. Jaki jest powód takiej hojności rządu?
Wojewodowie i starości od dawna zgłaszali do MSWiA trudności ze znalezieniem lekarzy chętnych do pracy w komisjach lekarskich. Kiedy jakiś lekarz się znalazł – często rezygnował już w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej, podczas której jednego dnia przyjmuje się nawet 35 osób. W 2018 roku było aż 36 takich przypadków. Istniało zagrożenie, że system kwalifikacji wojskowej się załamie.
Do podejmowania pracy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich nie zachęcały też stawki dziennego wynagrodzenia ustalone przez Radę Ministrów w 2012 roku.
Według proponowanych zmian dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników PKLek i WKLek oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:
dla przewodniczącego komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 250 zł i nie większej niż 450 zł, oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;
dla lekarza – członka wojewódzkiej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 400 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;
dla sekretarza komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;
dla pracownika średniego personelu medycznego, wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 130 zł i nie większej niż 300 zł.
Wcześniej stawki wynagrodzeń wynosiły odpowiednio dla: przewodniczącego WKLek i PKLek 180-200 zł, lekarza WKLek 130-150 zł, sekretarza komisji 100-120 zł oraz średniego personelu medycznego PKLek (pielęgniarki) 80-100 zł za udział w każdym posiedzeniu komisji (dzień pracy). Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2018 roku.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować