Nowe twarze w Porozumieniu Rezydentów OZZL

22 listopada 2018

Młodzi lekarze mają nowe władze.

Nowym przewodniczącym Porozumienia Rezydentów został dotychczasowy rzecznik prasowy organizacji Marcin Sobotka. Funkcje wiceprzewodniczących nadal pełnią jej założyciele: Damian Patecki i Krzysztof Hałabuz. W gronie wiceprzewodniczących są też dwa nowe nazwiska: Justyna Bogucka-Czapska z Krakowa, rezydentka pediatrii, i Jakub Bajer z Poznania, rezydent radioterapii onkologicznej.
Nowe władze wybierane są co pół roku, ponieważ funkcje w Porozumieniu Rezydentów pełnione są społecznie, a dla młodych lekarzy wiążą się one z bardzo dużym obciążeniem i zaangażowaniem prywatnego czasu.
Aktywność Porozumienia nie słabnie, mimo że od rozejmu zawartego z ministrem zdrowia, kończącego strajk młodych lekarzy, minęło ponad dziesięć miesięcy. – Obecnie bierzemy udział w tworzeniu zapisów ustawy o zawodzie lekarza, która reguluje wiele szczegółów naszej pracy, a także kwestię egzaminów oraz programów specjalizacyjnych. Musimy czuwać, żeby nie pojawiły się zapisy, z których będziemy niezadowoleni – tłumaczy Marcin Sobotka.
Porozumienie bierze też udział w negocjacjach z resortem zdrowia w kwestii wprowadzenia e-zwolnień od 1 grudnia. Cztery organizacje lekarskie domagają się, aby zwolnienia lekarskie w wersji elektronicznej lekarze wydawali fakultatywnie, a nie obligatoryjnie.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować