Wiceminister Król ujawnił plany reformy psychiatrii 2019

02 stycznia 2019

Cztery fazy reformowania.

– Psychiatria wymaga reform. Podzieliliśmy je na cztery fazy – poinformował podczas spotkania z dziennikarzami Zbigniew Król, wiceminister zdrowia.
Podczas konferencji poświęconej wdrażaniu pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego wiceminister przedstawił plany dotyczące tej dziedziny i omówił każdą z faz.

Faza pierwsza: opieka psychiatryczna nad osobą dorosłą. Będzie polegać na wdrażaniu pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Novum stanowi odejście od finansowania usługi na rzecz finansowania opieki psychiatrycznej dla określonej populacji. Obecnie działa tak już 27 podmiotów, które gwarantują wszystkie zakresy świadczeń w opiece psychiatrycznej.

Faza druga: opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą. Jak pokazały zwłaszcza ostatnie tygodnie, dotychczasowy model jest niewydolny i musi być zmieniony w kierunku opieki środowiskowej. W każdym województwie powstaną dwa-trzy ośrodki koordynujące, najczęściej w referencyjnych szpitalach klinicznych. Będą one odpowiadać za diagnozowanie i ustalenie metody postępowania. Opieka będzie realizowana także na poziomie szkoły – resort zdrowia prowadzi rozmowy z MEN o włączeniu do systemu poradni pedagogiczno-psychologicznych. Zgodnie z planami ministerstwa wdrażanie miałoby się rozpocząć po wakacjach, czyli wraz z nowym rokiem szkolnym.

Faza trzecia: opieka nad osobami uzależnionymi. Ma być skupiona nie – jak obecnie – na pomocy dwóm rodzajom uzależnień: od  alkoholu i od narkotyków. Postawiony zostanie nacisk na profilaktykę największego uzależnienia, czyli nikotynowego, a także innych, np. behawioralnych. – Do końca pierwszego półrocza mamy nadzieję na wypracowanie modelu – zapowiedział wiceminister Król.
 
Faza czwarta: opieka nad pacjentami z rozpoznaną chorobą psychiczną przebywającymi w sądowych ośrodkach azylowych. – Tu poprawa wydaje się najprostsza, ale jednocześnie wymaga więcej refleksji, bo nie chcielibyśmy wywoływać perturbacji. Konieczne jest wypośrodkowanie między opieką dla osób po odbytej karze, ale również ochroną społeczeństwa, które może się czuć zagrożone. Rozpoczęliśmy prace i spotkania z Ministerstwem Sprawiedliwości, jak stworzyć ten balans – wyjaśnia minister Król.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować