Rzecznik Praw Pacjenta ujawnia listę skarg

Raport: z jakimi problemami pacjenci najczęściej dzwonią na infolinię?

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta od 10 lat działa ogólnopolska bezpłatna infolinia dla pacjentów. W ciągu ostatnich czterech lat dyżurni eksperci infolinii odebrali ponad 199 640 połączeń. Z jakimi problemami dzwonili pacjenci? Oto raport rzecznika z listą najczęściej poruszanych spraw.

Leczenie szpitalne – zgłoszenia dotyczą m.in. długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, braku skuteczności leczenia, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych – ok. 34 proc. wszystkich zgłoszeń.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – m.in. problem z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia; problemy z dostępem do badań diagnostycznych, w tym z zastosowaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – ok. 22 proc. wszystkich zgłoszeń.

Podstawowa opieka zdrowotna – m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie oraz odmowa wizyty w domu pacjenta. – ok. 17 proc. wszystkich zgłoszeń.

Stomatologia – m.in. brak dostępu do materiałów stomatologicznych wysokiej jakości i możliwości kanałowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zębów trzonowych oraz przedtrzonowych. Rozmówcy sygnalizowali także zastrzeżenia do jakości protez wykonanych w ramach NFZ oraz wskazywali na brak możliwości złożenia reklamacji i uzyskania niezależnej opinii w zakresie prawidłowego jej wykonania – ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Opieka psychiatryczna – m.in. nieuzasadniona hospitalizacja, uwagi do trybu leczenia farmakologicznego, odmowy kwalifikacji do leczenia na oddziale oraz zastrzeżenia do standardów i warunków leczenia na oddziale (np. dotyczących wyżywienia) – ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Rehabilitacja lecznicza – m.in. długi czas oczekiwania na rehabilitację leczniczą we wszystkich rodzajach rehabilitacji – ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń.

Za najważniejszą sprawę wymagającą pilnej poprawy rzecznik wskazuje skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować