Diagnozować powinni tylko lekarze

07 lutego 2019

Diagnostykę pacjenta powinien prowadzić lekarz, a nie fizjoterapeuta – eksperci BCC wypowiadają się negatywnie o zmianach w rehabilitacji

Związek Pracodawców Business Centre Club odniósł się do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. 

W opinii przekazanej do resortu odniesiono się do organizacji udzielania świadczeń. Projekt zakłada, że diagnostyką może zajmować się nie tylko lekarz. BCC wyraża stanowczy sprzeciw, stojąc na stanowisku, że diagnostykę powinien prowadzić jedynie lekarz. Fizjoterapeuta natomiast może się zajmować oceną funkcjonalną i pomiarami antropometrycznymi.

Oceniając skutki regulacji, eksperci poruszyli też temat wymaganego personelu – kontrowersje wzbudził etat zarezerwowany dla psychologa. Zdaniem BCC, zatrudnienie psychologa na co najmniej równoważnik etatu (wpisanie tego na sztywno) jest nieuzasadnione, zwłaszcza że opieka lekarska miałaby być realizowana przez nieco więcej niż ½ etatu lekarskiego, a fizjoterapia przez dwoje fizjoterapeutów na dwóch etatach. „Być może takie rozwiązanie powinno być przyjęte w ośrodku psychoterapii. W zakładzie realizującym kompleksową rehabilitację, w tym diagnostykę medyczną, jest nieuzasadnione” – zaznaczono w dokumencie skierowanym do autorów projektu.

Eksperci Związku Pracodawców BCC mają też zastrzeżenia co do zaproponowanego w projekcie wyposażenia w sprzęt medyczny. „Aparaty do elektrostymulacji układu chłonnego nie są niezbędnie konieczne do rehabilitacji chorych po operacji sutka. Brak jest dowodów naukowych na temat skuteczności leczenia tą metodą” – napisano w opinii do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować