Zmiany w kształceniu coraz bliżej

08 lutego 2019

Nabór na specjalizacje, przebieg szkolenia, lekarskie egzaminy końcowe i prawo pracy – nadchodzą długo oczekiwane zmiany

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie udostępniła dokument propozycji reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy przygotowanego przez zespół przy ministrze zdrowia. Jest to praca analityczna i prawna – zaznacza samorząd lekarski.

Celem zespołu było przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeń dotyczących szkolenia podyplomowego i prawa pracy. 

Zmianie ma ulec m.in. nabór na specjalizacje. W myśl nowych przepisów będzie obowiązywał system ogólnopolski oparty o listę rankingową. Lekarze uzyskają możliwość aplikacji na „niemal” dowolną liczbę różnych specjalizacji w dowolnych miastach w Polsce.

System będzie przejrzysty – jednostki specjalizacyjne muszą wykazać posiadane miejsca.

Będzie też obowiązywał jeden nabór na tryb rezydencki i pozarezydencki. 

Przebieg i zasady szkolenia specjalizacyjnego również ulegną zmianom. Projekt zakłada podział na specjalizacje, specjalizacje szczegółowe (podspecjalizacje) i umiejętności lekarskie, a także umożliwienie zmiany rezydentury. Wprowadzono też ograniczenie możliwości prowadzenia pracy rezydentów w trybie zmianowym lub równoważnym (wsparcie relacji mistrz-uczeń) oraz zaliczanie blokowe umiejętności przez kierownika specjalizacji a nie setek/tysięcy poszczególnych procedur. Przewidziano też wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji – zaproponowano minimum 1 tys. zł brutto za każdego specjalizanta. 

W projekcie ujęto również propozycje zmian przebiegu egzaminów lekarskich. Planuje się ustalenie węższego zakresu dat LEK i LDEK – daty znane będą sześć miesięcy wcześniej. Umożliwienie zdawania LEK/LDEK w trakcie ostatniego roku studiów (po ukończeniu 9 semestrów – LDEK i 11 – LEK) oraz darmowe trzy podejścia do LEK/LDEK (kolejne byłyby płatne). Ponadto zaproponowano, że LEK i LDEK mają być w połowie oparte o przypadki kliniczne (maksimum 10 przypadków z minimum 10 pytaniami do nich; 50/50 – pozostaje 200 pytań), zaś publikacja pytań powinna nastąpić niezwłocznie po zakończeniu egzaminu – zgodnie z wyrokiem TK.

Planuje się, że najpóźniej pod koniec marca 2019 roku, zgodnie z porozumieniem z ministrem zdrowia, resort przekaże nowelizację ustawy Radzie Ministrów.

INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

...

14.02.2019 05:55

A czy jest zabroniony system specjalizowania się który obowiązywał onegdaj? Za prosty?? Zapomniałem, że trzeba wszystko kompklikować bo co robiliby ,,eksperci,,. A tak apropos czy jest w Polsce szkoła kształcąca ekspertów?

0