E-skierowania nie anulujesz?

14 marca 2019

Lekarze zaczęli wystawiać e-skierowania i pytać, jak je wycofać z systemu.

Jeśli lekarz będzie chciał wycofać wystawiony dokument, nie będzie wiedział jak to zrobić, bo w projekcie rozporządzenia regulującym tę kwestię brakuje wytycznych. Na problem zwrócili uwagę eksperci BCC. W ich ocenie planowany termin wdrożenia e-skierowania jest zbyt szybki, szczególnie że brakuje m.in. opisu mechanizmów regulujących wycofanie skierowania, zmiany kwalifikacji na tryb cito lub przyjęcia poza kolejnością.
W myśl projektu resortu zdrowia, skierowania elektroniczne będą obowiązywać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradniach specjalistycznych realizujących kontrakt z NFZ, do których wymagane jest skierowanie, w szpitalach, pracowniach diagnostycznych i zabiegowych. Chodzi o skierowania na badania medycyny nuklearnej, TK, MR, PET, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, echo płodu. „Ze względu na fakt, iż nie ma jeszcze obowiązku dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej i do końca 2019 roku może być ona prowadzona odręcznie, podany w projekcie termin wdrożenia skierowań w Systemie Informacji Medycznej od 1 kwietnia br. jest nieralny” – komentuje plany resortu zdrowia BCC.
Teoretycznie, aby sprostać wymogom, od 1 kwietnia br. należałoby wyposażyć lekarzy w tablety lub laptopy z odpowiednim oprogramowaniem, bezpiecznymi łączami (do systemów HIS i SIM), a to generuje duże dodatkowe koszty. Konieczne jest bowiem zapewnienie bezpiecznego połączenia VPN z tabletu (laptopa) lekarza do serwera placówki leczniczej i do systemu HIS.
– Przy zaletach nowej regulacji projektodawca, który nakłada na ww. zakłady nowy obowiązek, nie dostrzega kosztów dla tych jednostek – zaznaczają eksperci BCC.
Przypomnijmy, że obligatoryjnie w całym kraju skierowanie w postaci elektronicznej zacznie obowiązywać od 2021 roku. Pilotaż tego programu ma potrwać do połowy tego roku. Placówki biorące w nim udział są oznaczone logo e-skierowania. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia objął e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej. Od kwietnia zwiększy się zarówno liczba miejsc, gdzie e-skierowania będą wystawiane, jak i lista realizowanych tą drogą świadczeń.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować