Recepta ważna dwa lata – ułatwienie czy akt desperacji?

Kontrowersyjny pomysł resortu zdrowia na skrócenie kolejek.

Resort zdrowia przymierza się do wydłużenia okresu ważności recept. E-recepta będzie ważna przez dwa lata, a papierowa przez 360 dni. Do zapisów projektu ustawy o zmianie ośmiu ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia dotarła „Rzeczpospolita”.
Jak czytamy w dzienniku, takie rozwiązanie ma odbiurokratyzować pracę lekarzy. Ograniczy wizyty „po przedłużenie recepty” i blokowanie kolejek. Obecnie przepisy przewidują, że recepta traci ważność po 30 dniach, chyba że lekarz wypisze ją „od – do”. Na jednej recepcie można wypisać leki na 120 dni, a na trzech (jednej 30-dniowej i dwóch „od – do”) na 360 dni. Projekt, znajdujący się w konsultacjach wewnętrznych, to odpowiedź na wciąż niespełniony postulat porozumienia ministra zdrowia z rezydentami – ograniczenie lekarzom obowiązków niezwiązanych z leczeniem. Minister Szumowski obiecał, że zamiast wertować katalog leków w poszukiwaniu stopnia odpłatności, będą mogli zająć się pacjentem. Rodzaj refundacji zostanie uzupełniony automatycznie na platformie informatycznej P1, a lekarz nie poniesie odpowiedzialności za ewentualny błąd.
Zdania cytowanych w tekście lekarzy i ekspertów są podzielone. Jedni podkreślają, że liczba pacjentów może się zmniejszyć. Inni zwracają uwagę na możliwe niekorzystne skutki w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.
E-recepty będą obowiązkowe od 1 stycznia 2020 roku. Według wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, obecnie wystawia je ponad tysiąc lekarzy. E-recepty realizują już niemal wszystkie apteki w Polsce.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować