Konieczny wyjątek od e-recepty

12 kwietnia 2019

Postulat z troską o lekarzy seniorów.

Do ministra zdrowia trafił apel OIL w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zmian w ustawie dotyczącej e-recepty. A konkretnie recepty wystawianej dla siebie lub rodziny. Jak zaznaczają autorzy apelu, w kontekście odchodzenia od papierowej formy istotne znaczenie ma brzmienie przepisu przewidującego, że tradycyjna papierowa forma recepty będzie mogła być stosowana m.in. w przypadku wystawiania recepty pro auctore lub pro familiae. Jednak taka możliwość została ograniczona sztywnym terminem, a mianowicie do 31 grudnia 2025 roku. Wystawienie po tej dacie recept w formie papierowej będzie już niemożliwe.
„Od 1 stycznia 2026 roku recepty te będą mogły być wystawiane jedynie w formie elektronicznej, co będzie stanowić znaczne utrudnienie dla seniorów, którzy w większości wystawiają je tylko dla siebie i rodziny” –czytamy w apelu wysłanym do Ministerstwa Zdrowia. Samorząd lekarski w Szczecinie przewiduje m.in. takie rozwiązanie, przy którym zniesienie czasowego ograniczenia będzie dotyczyło tylko lekarzy seniorów.
Elektroniczna recepta jest jednym z elementów systemu, który ma zrewolucjonizować naszą opiekę zdrowotną i dostosować ją do wymogów nowoczesności. Pierwszym krajem unijnym, który wdrożył e-receptę, jest Estonia. W Polsce pilotaż tego programu rozpoczął się w maju 2018 roku. Powszechny obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować