Co trzeciemu lekarzowi przybyło biurokracji

Zarobki są większe, ale pracy za dużo.

Jak w ciągu ostatniego roku zmieniły się warunki pracy lekarzy? – Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej podał wyniki badań.

O pogorszeniu warunków pracy mówił co trzeci lekarz. Które czynniki zgłoszono jako poważne utrudnienie w wykonywaniu zawodu? Respondenci najczęściej wskazywali na poziom finansowania świadczeń przez NFZ, sprawozdawczość i rozliczenia wymagane przez płatnika publicznego oraz wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej.

Odrębnym problemem, na jaki wskazywali lekarze, był brak odpowiednich zasobów kadrowych – zarówno lekarzy, jak i personelu pomocniczego. Utrudnienia z tym związane najczęściej zgłaszały osoby pracujące w pomocy doraźnej, w szpitalach oraz pracownicy szpitali klinicznych/uniwersyteckich i instytutów.

W badaniu zapytano także, jak – z perspektywy czasu – oceniane są zapisy dotyczące możliwości uzyskania wyższego wynagrodzenia przez lekarzy rezydentów oraz specjalistów. Wyniki badania pokazały, że dwie trzecie lekarzy (66 proc.) oraz niemal połowa lekarzy dentystów (48 proc.) pozytywnie oceniło zapisy porozumienia umożliwiające uzyskanie wyższej pensji przez lekarzy rezydentów, nieznacznie mniej respondentów wyraziło się pozytywnie o podwyżkach dla specjalistów (61 proc. lekarzy oraz 54 proc. dentystów).

Przypomnijmy, że ustawa zakładająca wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. wprowadziła podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowie o pracę do poziomu 6750 zł brutto.

Wysokość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i stomatologów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury zależy od dziedziny medycyny i od okresu specjalizacji. Lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma miesięczne 4 tys. zł brutto wynagrodzenia, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa – 4,7 tys. zł. Wynagrodzenia te wzrosną od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto dla specjalizacji niepriorytetowych i o 600 zł brutto dla specjalizacji priorytetowych – wyniosą wtedy odpowiednio 4,5 tys. zł i 5,3 tys. zł.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować