OZLL złożyło zawiadomienie do ministra Ziobry na rząd

Prokurator przesłucha ministrów i posłów?

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zbadanie, czy nie doszło do przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 kk). Główni podejrzani: rząd, który nie zlikwidował niedofinansowania, choć mógł, oraz parlamentarzyści, którzy głosowali za przyjęciem tych ustaw.
W ocenie ZK OZZL członkowie rządu zdecydowali o przedłożeniu Sejmowi projektów ustaw przewidujących wydatki ze środków budżetowych w kwocie ocenianej na ok. 40 mld zł rocznie, przeznaczone na cele określane jako „nowa piątka PiS”.
Nie zdecydowali o przeznaczeniu tych środków na poprawę finansowania publicznej ochrony zdrowia i w ten sposób nie zapobiegli, chociaż mogli, tysiącom zgonów pacjentów, którzy z powodu niedofinansowania ochrony zdrowia, powodującego jej niewydolność, nie otrzymują pomocy medycznej w odpowiednim czasie albo nie otrzymują odpowiedniego leczenia, przez co postęp choroby doprowadza ich do śmierci.
W ocenie OZZL, zarówno członkowie rządu, jak i parlamentarzyści dobrze wiedzieli, że publiczna ochrona zdrowia jest w Polsce niedofinansowana w wielkim stopniu i że to niedofinansowanie skutkuje zgonami tysięcy osób rocznie, którym to zgonom można by zapobiec, gdyby finansowanie było odpowiednie. Powinni zatem odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci wielu osób.
– Jednocześnie, mając świadomość, że za wielkie niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia odpowiadają nie tylko obecny rząd i obecni parlamentarzyści, ale wszystkie poprzednie rządy RP od roku 1989 i poprzednie parlamenty, ZK OZZL wystąpił z wnioskiem do Prokuratora Generalnego, aby – jeśli uzna to za uzasadnione – postawił podobne zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 155 kk członkom wcześniejszych rządów i wcześniejszym parlamentarzystom – czytamy w piśmie podpisanym przez Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego ZK OZZL.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować