Pracodawcy nie dostaną dodatkowych pieniędzy na podwyżki

Kwota bazowa rośnie z 3900 na 4200 zł.

Podwyższenie kwoty bazowej, służącej określeniu najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych, nie będzie skutkowało przekazaniem dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka informacja znalazła się w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który trafił do sejmu. „W przypadku pracowników objętych projektowaną zmianą ustawy, których pracodawcy (podmioty lecznicze) otrzymują środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, koszty podwyżek powinny zostać sfinansowane przez pracodawców ze środków uzyskanych w ramach wzrastających przychodów i odpowiednio kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowelizacja dotyczy sposobu obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w okresie od 1 lipca br. do 30 czerwca 2020 r. Jego celem jest zmiana wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, tak aby na dzień 1 lipca br. została ona podwyższona z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto. Według założeń ustawodawcy ma to spowodować wzrost zainteresowania podjęciem pracy w podmiotach leczniczych, poprawę warunków płacowych pracowników objętych projektowanymi zmianami, wzrost konkurencyjności zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych oraz zmniejszenie dysproporcji między poziomami wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych. W efekcie długofalowym podwyżki mają też także poprawić jakość i dostępność udzielanych świadczeń oraz przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego w podmiotach leczniczych. 


AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować