SPZOZ-y nie zostaną ustawowo zwolnione z podatku CIT

17 lipca 2019

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na apel samorządu lekarskiego.

„(…) aktualnie nie są planowane zmiany dotyczące art. 6 ustawy CIT poprzez rozszerzenie zakresu zwolnień podmiotowych zawartych w tym przepisie o SPZOZ-y” – napisał wiceminister finansów Leszek Skiba, odpowiadając na apel Naczelnej Rady Lekarskiej o wpisanie do ustawy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów zwolnionych z tego podatku.

Zgodnie z ustawą o CIT wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność z zakresu ochrony zdrowia, w części przeznaczonej na ten cel. SPZOZ ma więc prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku w takiej sytuacji. NRL zauważa jednak, że wymaga to prowadzenia pracochłonnej i drobiazgowej ewidencji historii wydatkowania dochodów podatkowych, której zasady nie zostały określone przepisami prawa. Ponadto nie wszystkie wydatki SPZOZ uważane są za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, np. nie są nimi składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub opłaty sankcyjne, w tym kary umowne NFZ. 

W odpowiedzi na apel wiceminister finansów wskazał, że SPZOZ-y realizujące działalność z zakresu ochrony zdrowia mogą korzystać ze zwolnienia od podatku CIT pod warunkiem przeznaczenia osiągniętego dochodu na cel statutowy.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że wszelkie przywileje podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności i równości opodatkowania, a zwolnienia dochodu przeznaczonego na cele statutowe mają szczególny charakter – mają służyć propagowaniu określonej działalności podatników, którą uznaje się za użyteczną społecznie. Dlatego warunkiem prawa do zwolnienia jest przeznaczenie dochodów na ten wymagany cel. „Podmioty korzystające z przedmiotowego zwolnienia nadal pozostają podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i ciążą na nich takie same obowiązki, jak na pozostałych podatnikach (np. obowiązki w zakresie dokumentacji)” – czytamy w piśmie MF.


AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować