Krótsza kolejka w AOS – lepiej płatny rezonans magnetyczny

17 lipca 2019

Wskaźnik korygujący 1,05 przy rozliczaniu RM, ale pod pewnymi warunkami.

NFZ opublikował nowe zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Zmiany polegają na wprowadzeniu współczynnika korygującego 1,05 przy rozliczaniu RM w niektórych przypadkach. Więcej pieniędzy za te badania otrzymają ci świadczeniodawcy AOS, którzy zwiększyli istotnie dostępność do tych badań poprzez skrócenie co najmniej o 20 proc. czasu oczekiwania na ich wykonanie, skreślili z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia o co najmniej 5 proc. więcej osób niż w poprzedzającym okresie sprawozdawczym oraz zrealizowali w okresie sprawozdawczym, bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy, co najmniej 400 badań w danej pracowni. 

Jak wynika z uzasadnienia zarządzenia, chodzi o aktywizację świadczeniodawców do wykonywania większej liczby badań. Zdaniem NFZ jest to niezbędne ze względu na dużą liczbę chorych oczekujących. Ponadto więcej badań w AOS pozwoli uniknąć zbędnych hospitalizacji diagnostycznych, których celem jest wyłącznie wykonanie tych badań, czego skutkiem będzie bardziej racjonalne wydawanie środków finansowych. 

W zarządzeniu ponadto doprecyzowano definicję świadczeń ASDK (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), wskazując, że obejmują one wykonanie badań wraz z wydaniem wyników tych badań. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2019 roku.


AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować