NFZ narusza zasadę bezlimitowego leczenia nowotworów?

19 lipca 2019

BCC krytycznie o projekcie zarządzenia dotyczącego finansowania chemioterapii.

„Wprowadzenie regulacji prezesa NFZ powoduje zamierzony brak możliwości przekazania podmiotom leczniczym środków na leczenie, co jest naruszeniem zasady bezlimitowego leczenia nowotworów. Zarządzenie ma uratować budżet NFZ, który nie ma pieniędzy na finansowanie świadczeń onkologicznych, ma za to olbrzymie zaległości w pokryciu kosztów świadczeń nielimitowanych na terenie całego kraju” – to najważniejsze tezy zawarte w opinii Business Centre Club na temat projektu nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.


BCC zauważa, że leczenie raka bez limitu było głównym założeniem funkcjonującego od stycznia 2015 roku pakietu onkologicznego, w ramach którego pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej. Jest ona przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Zdaniem organizacji nowe zarządzenie ograniczy możliwość rozliczania przez świadczeniodawcę leków lub substancji stosowanych w terapii onkologicznej tylko do programów lekowych. A to z kolei oznacza zmniejszenie dostępności optymalnych terapii onkologicznych, a tym samym ich skuteczności. Takie zapisy są w opinii BCC nie do zaakceptowania, również z punktu widzenia podmiotów leczniczych. BCC podkreśla fatalną sytuację świadczeniodawców,„szczególnie na skutek wprowadzania wielu regulacji płacowych, nie mających żadnego pokrycia w przekazywanych środkach finansowych”.

 W opinii organizacji wskazuje się ponadto na rosnące zadłużenie szpitali – na koniec I kwartału 2019 roku zobowiązania ogółem wyniosły 17,3 mld zł, a zobowiązania wymagalne 2,2 mld zł. Według BCC są to największe zobowiązania w ciągu ostatnich 10 lat, co ma także olbrzymie znaczenie w pogarszającej się dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. „Być może takie zadłużanie jest świadomym działaniem mającym na celu przejęcie zadłużających się szpitali przez wojewodów. To pokazuje również, że główne cele tzw. sieci szpitali nie zostały osiągnięte i wprowadzona regulacja tylko pogłębia kryzys w ochronie zdrowia” – konkludują eksperci BCC.


AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować