Do 26. urodzin pracuj i ciesz się zwolnieniem podatkowym

Od sierpnia stażyści nie zapłacą podatku PIT.

Od 1 sierpnia 2019 roku wchodzą w życie przepisy o zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy i umów-zleceń dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Liczy się dokładna data urodzenia, czyli dzień, miesiąc i rok. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest też złożenie u pracodawcy stosownego oświadczenia. To ważna informacja m.in. dla absolwentów uczelni medycznych, będących na stażu.

Biorąc pod uwagę to, że studia na kierunku lekarskim trwają sześć lat, zazwyczaj osoby kończące je mają ukończone 25 lat. Jak wiadomo, absolwent wydziału lekarskiego otrzymuje tytuł lekarza, dyplom nie uprawnia go jednak do pracy w zawodzie. Aby zdobyć pełne prawo wykonywania zawodu, absolwenci muszą spełnić jeszcze dwa warunki: uzyskać pozytywny wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego i ukończyć 13-miesięczny staż podyplomowy. Teraz pracując jako stażyści, mogą cieszyć się zwolnieniem z podatku dochodowego. 

Obowiązkiem pracodawców będzie weryfikacja i dokładne monitorowanie daty ukończenia przez pracownika czy też przez zleceniobiorcę jego urodzin, a dokładnie daty ukończenia 26 lat. Może się zdarzyć, że data wypłaty wynagrodzenia będzie miała miejsce bezpośrednio przed urodzinami, w dniu urodzin, lub bezpośrednio po ukończeniu 26. roku życia. Należy zatem mieć na uwadze, że wszystkie należności, które pracownik lub zleceniobiorca otrzyma przed ukończeniem 26. roku życia, są zwolnione z PIT. Natomiast jeśli wypłata będzie miała miejsce po tej dacie, będzie już podlegać opodatkowaniu. Ważne jest też to, że zwolnienie od PIT dochodów z pracy i ze zleceń może mieć miejsce do momentu, kiedy podatnik nie osiągnie w skali roku dochodów przekraczających kwotę 85 528 zł. 

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować