Balicki ogłosił sukces pilotażu

Krótszy czas hospitalizacji, szybsza pomoc

Stawka za mieszkańca wzrośnie z 75 do 79 zł – to zmiana, którą po roku pilotażu środowiskowej opieki psychiatrycznej wprowadza resort zdrowia.

Marek Balicki, psychiatra, dyrektor Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii, tłumaczy w „Rzeczpospolitej”, że lepsze finansowanie psychiatrii w drugim półroczu jest możliwe dzięki wzrostowi nakładów na opiekę zdrowotną i zwiększeniu liczby tych świadczeń przez NFZ. Przypomnijmy, że centra otrzymują finansowanie nie za konkretnie wykonane procedury, lecz stawkę na każdego mieszkańca terenu, który centrum obejmuje swoją opieką.

Pełnomocnik Balicki ocenił także wyniki zreformowanej opieki. W jego opinii dane spływające z 27 centrów zdrowia psychicznego, które obecnie funkcjonują w różnych częściach Polski, wskazują, że okres hospitalizacji pacjentów skrócił się. Jest to możliwe, ponieważ centrum, które dysponuje zarówno oddziałem szpitalnym, jak i poradnią zdrowia psychicznego oraz opieką środowiskową, może szybciej wypuścić pacjenta, przekazując go do innych form opieki. Ponieważ jej budżet jest globalny, może zaoszczędzić na najdroższym elemencie opieki, jakim jest leczenie szpitalne, a pieniądze przeznaczyć na leczenie np. na oddziale dziennym, w przychodni psychiatrycznej lub w ramach opieki nad pacjentem w jego domu.

W noweli rozporządzenia, które obecnie jest w fazie konsultacji, wskazano jednoznacznie na potrzebę zatrudniania w centrum asystentów zdrowienia. Jak wyjaśnia MZ, dotychczasowe zapisy okazały się niewystarczające dla rozwoju takiego zatrudnienia; zatrudnianie asystentów zdrowienia w centrum powinno być standardem, a nie wyjątkiem.

Zdaniem Marka Balickiego pilotaż poprawił dostęp do psychiatry. Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne (PZK) przyjmują od ręki każdego, kto się zgłosi, dzięki czemu osoby w kryzysie psychicznym nie muszą czekać na wizytę miesiącami.

Pilotaż będzie rozszerzony o kolejne ośrodki. Zainteresowane jednostki mogą się zgłaszać do piątku 9 sierpnia. 

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować