Bony lojalnościowe teraz także dla pielęgniarek?

Stypendia dla studentów pielęgniarstwa pomysłem na braki kadrowe.

Samorząd województwa dolnośląskiego wprowadza od października br. stypendia dla najlepszych studentów III roku pielęgniarstwa dolnośląskich uczelni. Na początek 23 z nich otrzyma co miesiąc 1 tys. zł. Warunkiem otrzymania pieniędzy będzie zobowiązanie do podjęcia pracy w podległym samorządowi podmiocie leczniczym. W tym roku akademickim planuje się wydać na ten cel 69 tys. zł, w przyszłym blisko 140 tys. Na razie to pilotaż, ale władze województwa zapewniają, że jeśli przyniesie efekty, w kolejnych latach pula stypendialna wzrośnie.

Dolnośląski samorząd prowadzi 25 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 6 spółek medycznych. W każdej z tych placówek brakuje pielęgniarek, a średnia wieku tych, które pracują, sięga 50 lat.

– Od zaraz zatrudnienie w naszych podmiotach mogłoby znaleźć ponad 200 pielęgniarek – mówi wicemarszałek województwa odpowiadający za politykę zdrowotną i społeczną, autor programu stypendialnego Marcin Krzyżanowski. – Najbardziej dramatyczna sytuacja ma miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. Koszarowej, gdzie brakuje ok. 50 tych pracowników, oraz w Wojewódzkim Centrum Kotliny Jeleniogórskiej (ok. 40). Sytuacja jest jednak zmienna. Do utrzymania zabezpieczenia ciągłości świadczeń podmioty zatrudniają pielęgniarki dodatkowo na umowy-zlecenia, ale nie rozwiązuje to problemu. Wielu absolwentów nie podejmuje pracy w zawodzie, chcemy ich do tego zachęcić. Proponujemy studentom umowę. Wesprzemy ich w trakcie nauki, w zamian za podjęcie pracy w dolnośląskich szpitalach. 

Wicemarszałek podkreśla, że celem programu jest także promocja zawodu pielęgniarki jako kluczowego dla zapewnienia opieki nad pacjentem, ale także zachęcenie władz samorządowych do większego zaangażowania w ochronę zdrowia na poziomie regionu.

Szczegóły programu zostały skonsultowane z uczelniami kształcącymi pielęgniarki, dyrektorami szpitali oraz Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarską. Z zebranych informacji wynika, że nie zabraknie chętnych do stypendium w zamian za „lojalkę”, a mogłoby je pobierać nawet 170 osób rocznie. 

Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, w Polsce jest 329 358 pielęgniarek, z czego na Dolnym Śląsku – 26 629. W 2016 roku średnia ich wieku wyniosła ponad 50 lat (w 2008 roku była o 6 lat niższa). Najwięcej pielęgniarek czynnych zawodowo ma 46-55 lat. W statystykach OECD Health Data dotyczących wskaźnika pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców Polska ma jeden z najniższych wyników – 5,24. W kolejnych latach przewiduje się spadek, do 3,8 w roku 2030. Na Dolnym Śląsku z kolei wskaźnik ten obniży się z 6,73 do 3,41 w 2030 roku.

AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować