Kuriozalne kary za błędy na recepcie

22 sierpnia 2019

Resort zdrowia chce przerzucać odpowiedzialność finansową za błędy formalne w recepcie z lekarzy na farmaceutów

W ocenie lekarzy to nie jest dobry pomysł, bo podzieli środowisko i niekorzystnie odbije się na pacjentach, którzy będą odsyłani z kwitkiem przez farmaceutów. Tym bardziej że kary mają być dość dotkliwe. Na przykład za błędnie wstawiony numer PESEL pacjenta na recepcie farmaceuta zapłaci 600 zł kary. To trzy razy więcej niż dotychczas. Takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. 

To nie wszystko, projekt przewiduje też wzrost kary umownej za pomyłkę przy wpisywaniu do systemu danych pacjenta, niewydanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na żądanie czy niepoinformowanie o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

„Kolejne kuriozum. Za błędy lekarzy odpowie aptekarz. Realizując receptę na lek za 10 zł z refundacją 5 zł, zapłaci 600 zł kary. To jest proporcjonalność winy i kary?” – skomentował na Twitterze farmaceuta Kamil Furtak.

Lekarze również z dystansem podchodzą do projektowanych przepisów. Członkowie Porozumienia Rezydentów OZZL mówią wprost, że jest to kolejny wymyślny sposób karania za błędy proceduralne. „Na tym koncentruje się reforma ochrony zdrowia?” – stawiają otwarte pytanie do urzędników z Ministerstwa Zdrowia. 

Błędy towarzyszące wystawieniu recept to nie rzadkość. NFZ podaje, że w I kwartale 2019 roku przeprowadzono 88 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. Zaledwie w 11 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieczytelnego prowadzenia dokumentacji, oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz braku medycznego uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować