Pytania lekarzy zostały zignorowane

22 sierpnia 2019

Temat ochrony zdrowia traktowany jak tykająca bomba

Lekarze zrzeszeni w OZZL, którzy ponad miesiąc temu wysłali pytania na temat programu dotyczącego publicznej ochrony zdrowia wszystkim ugrupowaniom startującym w wyborach parlamentarnych, nie doczekali się odpowiedzi.

W środowisku lekarskim nie brakuje komentarzy, w których rozmówcy twierdzą, że politycy traktują ten temat jako bombę z opóźnionym zapłonem, dlatego nikt nie chce jej dotykać, by akurat jemu nie wybuchła w ręku.

Bartosz Fiałek z Porozumienia Rezydentów OZZL uważa z kolei, że właśnie dlatego można byłoby temat uściślić ponad podziałami, ponadpartyjnie. 

Przypomnijmy, że pismo do polityków zostało wysłane 12 lipca br. W ocenie związkowców, 

zbliżające się wybory do Parlamentu RP i poprzedzająca je kampania wyborcza są dobrą okazją, aby zastanowić się nad najważniejszymi problemami społecznymi, którymi powinien się zająć przyszły rząd.

Zdaniem autorów listu ugrupowanie, które nie przedstawi wiarygodnego programu naprawy publicznego lecznictwa, nie powinno liczyć na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy w Polsce powinna istnieć publiczna ochrona zdrowia, czy wyłącznie prywatna, finansowana ze środków prywatnych lub z dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Drugie pytanie: czy możliwa i czy konieczna jest likwidacja kolejek do leczenia w publicznej ochronie zdrowia? Nie chodzi tutaj o kolejki techniczne, które mogą występować w najbardziej nawet sprawnych organizacjach, ale o kolejki systemowe, które są stałym elementem systemu i stanowią istotne utrudnienie w dostępie do odpowiednich świadczeń medycznych, skutkujących niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia chorych, tak jak to jest obecnie w Polsce. Na trzecim miejscu znalazło się pytanie, czy dopuszczalne jest administracyjne limitowanie liczby świadczeń refundowanych, które mogą wykonać poszczególne szpitale lub przychodnie.

Wśród pytań zadanych w liście do polityków jest też poruszona kwestia sposobu kształtowania wysokości nakładów na publiczną ochronę zdrowia, jaki powinien być system finansowania (powszechna składka, finansowanie z budżetu państwa, indywidualne obowiązkowe konta zdrowotne, inne – jakie?) oraz kto (jakie instytucje) powinien być płatnikiem za świadczenia publicznej ochrony zdrowia.

Listę pytań zamyka kwestia wynagrodzeń personelu medycznego. Jaki powinien być system – rynkowy czy gwarantowany ustawowo. 


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować