Kogo lekarz musi przyjąć bez kolejki

NFZ sprawdzi zasadność udzielania świadczeń lekarskich poza kolejnością.

Od lipca tego roku obowiązują nowe zasady zapisów do poradni i szpitali. Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzają harmonogramy przyjęć i zapisów na świadczenia medyczne. Zmiany te umożliwiły NFZ kontrolę terminów udzielania świadczeń na każdym etapie leczenia, a nie tylko w przypadkach, gdy pacjent po raz pierwszy zgłasza się ze skierowaniem. Fundusz może też sprawdzić, czy pacjent uzyskał świadczenie medyczne poza kolejnością.

Adwokat Damian Konieczny z biura prawnego OIL w Gdańsku przypomina, które grupy pacjentów uprawnione są do świadczeń poza kolejką oczekujących. To kobiety w ciąży, a także pacjenci do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Z tego prawa korzystają też osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością. Poza kolejnością muszą być przyjęci również zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, żołnierze zastępczej służby wojskowej oraz weterani poszkodowani (w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), a także działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych i osoby deportowane do pracy przymusowej.

W wypadku świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych uprawnienie do świadczeń poza kolejnością oznacza, że świadczenie powinno zostać udzielone co do zasady już w dniu zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. z uwagi na bliskie zakończenie pracy, zapełnienie listy na dany dzień), świadczeniodawca powinien wyznaczyć pacjentowi inny dzień wizyty poza kolejnością. W wypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej termin ten nie może być późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych dla osób ustawowo uprawnionych dotyczy całego procesu leczenia – wizyt pierwszorazowych i kontrolnych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować