E-odpady – niechciany prezent pod choinkę

Problematyczny obowiązek dla tysięcy lekarzy

Rejestr odpadów, w skrócie BDO, został uruchomiony już 1 stycznia 2018 roku, ale dopiero od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do rejestru będą w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Rejestr podmiotów gospodarujących odpadami wywołuje wątpliwości wielu lekarzy prowadzących praktyki. Głos w tej sprawie zabrał samorząd lekarski, apelując o umożliwienie prowadzenia w tradycyjnej, papierowej wersji ewidencji odpadów po nowym roku. Uzasadnia to tym, że wielu lekarzy nie ma możliwości technicznego dołączenia do systemu i potrzebne jest wydłużenie okresu przejściowego umożliwiającego wystawienie tych dokumentów w postaci papierowej. 

Mając to na uwadze, Naczelna Rada Lekarska zaapelowała w grudniu o pilne podjęcie działań umożliwiających podmiotom leczniczym sprawne przekazywanie odpadów medycznych po 1 stycznia 2020 roku, a w szczególności o rezygnację z obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy w BDO. 

Apel ten pojawił się po niepokojących sygnałach o braku możliwości pełnej konfiguracji kont w systemie. Taka sytuacja poważnie zagraża realizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku ewidencji odpadów i spełnieniu ustawowych wymagań w tym zakresie.

Skala problemu jest ogromna, bo lekarze i lekarze dentyści, jako właściciele gabinetów lekarskich albo zarządzający podmiotami leczniczymi, są odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami medycznymi, w tym odpadami niebezpiecznymi, w dziesiątkach tysięcy podmiotów.

W ocenie NRL ogłoszony w dniu 26 listopada br. pilotaż systemu BDO został zainicjowany zbyt późno, aby uzyskać miarodajną diagnozę gotowości wszystkich podmiotów wpisanych do systemu do sprawnego posługiwania się nim.

Brak dostępu do systemu BDO (brak zasilania, zawieszenie usługi dostępu do internetu, awaria systemu teleinformatycznego placówki itd.) może zdarzyć się w każdej chwili, zaś odbiór odpadów odbywa się zazwyczaj w ściśle określonych terminach. Samorząd podkreśla, że środowisko lekarskie zmaga się aktualnie z licznymi obowiązkami wynikającymi z informatyzacji opieki zdrowotnej, w tym m.in. z obowiązkiem wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Na razie jednak nic nie wskazuje na to, że ten apel będzie skuteczny – nowe prawo zacznie obowiązywać już od stycznia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować