Rezydenci nie znają dnia ani godziny PES

Czy można się przygotować do egzaminu, którego data nie jest znana?

– Z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów – podał w komunikacie resort zdrowia . 
– Na tę informację czkaliśmy od kilku miesięcy, więc dobrze, że w końcu się pojawiła. Szkoda tylko, że o tydzień później niż nam obiecywano i że brakuje w niej konkretów – mówi podyplomie.pl lek. Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.
Szef związku przypomina, że PES to wielki egzamin obejmujący wiedzę z sześciu lat szkolenia i ma dla lekarzy zasadnicze znaczenie. W jego ocenie przygotowanie się do niego w ciągu zaledwie dwóch tygodni będzie dla rezydentów trudnym zadaniem. – Przez ostatnie dwa miesiące koledzy żyli w niepewności, nie wiedzieli, czy egzamin się odbędzie i kiedy. Wciąż data nie jest znana, a to kluczowe, bo przygotowanie się wymaga przeorganizowania wielu spraw, np. zorganizowania opieki nad dziećmi – wyjaśnia Piotr Pisula.
Co wiadomo o PES? W pierwszej kolejności odbędą się egzaminy ustne w dziedzinach, od których odstąpiono przed rozpoczęciem sesji wiosennej 2020 r. za zgodą ministra zdrowia, na wniosek dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Będą to egzaminy w następujących dziedzinach: audiologia i foniatria; chirurgia klatki piersiowej; chirurgia plastyczna; epidemiologia; farmakologia kliniczna; genetyka kliniczna; immunologia kliniczna; kardiologia dziecięca; medycyna morska i tropikalna; medycyna nuklearna; medycyna sądowa; medycyna sportowa; mikrobiologia lekarska; nefrologia dziecięca; neurologia dziecięca; neuropatologia; onkologia i hematologia dziecięca; otorynolaryngologia dziecięca; pediatria metaboliczna; perinatologia; seksuologia; toksykologia kliniczna; transfuzjologia kliniczna; urologia dziecięca; zdrowie publiczne.
Przeprowadzane będą także egzaminy pisemne w pozostałych dziedzinach medycyny, które zostały odwołane w marcu br.
Jednocześnie, ze względu na epidemię COVID-19, procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi ministrowi podjęcie dalszych decyzji odnośnie do organizacji egzaminów ustnych, w tym możliwość przeprowadzenia ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od ich organizacji. Jak informuje resort, decyzje podjęte będą po wejściu w życie projektowanych przepisów, mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdających, członków zespołów egzaminacyjnych, a także personelu administracyjnego wspierającego przebieg egzaminów.
Terminy egzaminów, zarówno ustnych, jak i pisemnych, zostaną podane przez dyrektora CEM, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować