Czy o takie podwyżki chodziło stażystom?

200 zł w górę od lipca

Wynagrodzenie lekarzy stażystów wzrośnie od 1 lipca z 2700 do 2900 zł brutto – przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, skierowany do konsultacji publicznych.
– Cieszymy się z podwyżki, ale postulujemy, aby płaca lekarza stażysty była równa jednej średniej krajowej, a nie oscylowała na granicy płacy minimalnej – komentuje Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty został skierowany do konsultacji 21 maja. W uzasadnieniu podano, że zmiana wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
– Począwszy od 1 lipca 2018 r. podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca 20 proc. różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów – czytamy w dokumencie. Oznacza to, że kwota podwyżki powinna być co roku obliczana na dzień 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana wysokość jego wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku.
W ocenie skutków regulacji resort podał, że projekt obejmie ok. 68 tys. stażystów.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować