KRUS próbował dołożyć lekarzom kolejne zadanie

Ostry sprzeciw wobec pomysłu wypełniania kolejnych druków

KRUS nie ma prawa wysyłać pacjentów do lekarza w celu wypełnienia skali Barthel! - piszą lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia do Leszka Majchrowskiego, Naczelnego Lekarza KRUS-u.
Leszek Majchrowski zalecił 30 czerwca, aby w przypadku wniosków osób starających się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zaświadczenia o stanie zdrowia (druk N14) przyjmowane były wraz z drukiem skali Barthel wypełnionym przez lekarza leczącego.
To wywołało sprzeciw PPOZ. - Żaden przepis nie wymaga, aby zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego obejmowało ocenę stopnia samodzielności według skali Barthel – napisali.
Bożena Janicka, prezes PPOZ przypomina, że orzeczenie wydawane jest na podstawie bezpośredniego badania osoby oraz analizy posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia. W razie gdyby stan zdrowia osoby, stwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwił jej stawienie się, to badanie powinno być przeprowadzone przez lekarza orzecznika KRUS w miejscu zamieszkania lub pobytu tej osoby.
Jeśli lekarz leczący ograniczył się do wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta na druku N14 (co w świetle obowiązującego prawa jest działaniem w pełni prawidłowym), to KRUS nie powinien odsyłać pacjenta do lekarza leczącego w celu wypełnienia formularza w skali Barthel.
- W obecnej sytuacji epidemiologicznej KRUS częściej niż do tej pory może uciekać się do zaocznego wydawania orzeczeń, jednak działania takie nie mogą się odbywać wbrew obowiązującym przepisom prawa, czyli nakładać jakieś dodatkowe zadania na lekarzy POZ – czytamy.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować