Plecaki uczniów wciąż zbyt ciężkie

NIK sprawdził jak w gminach dba się o kręgosłupy dzieci

Szkoły niewystarczająco dbają o profilaktykę wad postawy u uczniów – wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Jak podaje NIK, jedynie część ze skontrolowanych gmin diagnozuje stan zdrowia mieszkańców, a tylko w jednej gminie zaplanowano prowadzenie profilaktyki wad postawy uczniów. W pozostałych to zagadnienie pozostawiono szkołom, choć dbałość o stan zdrowia uczniów to zadanie własne gmin.
Gminy nie opracowały i nie realizowały programów polityki zdrowotnej dotyczących profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży, ani nie finansowały programów realizowanych w innych podmiotach.
Uczniowie uczestniczą jednak w programach profilaktycznych organizowanych przez szkoły. Pielęgniarki szkolne prowadzą badania przesiewowe, a dyrektorzy szkół współpracują z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. W dużej części skontrolowanych szkół przeprowadzono również dodatkowe badania w kierunku rozpoznania wad postawy, jednak nie zaplanowano i nie zorganizowano zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Ponadto stwierdzono, że nauczyciele wf rzadko mają kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć. Na gimnastykę korekcyjną wydatkowano zaledwie 7,4 proc. środków przeznaczonych na tworzenie uczniom w szkołach warunków ograniczających możliwość wystąpienia wad postawy. Żadna ze skontrolowanych gmin nie skorzystała z dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Mimo że szkoły dokonują pomiaru wzrostu uczniów i dostosowują do nich meble szkolne, to i tak w dużej części szkół kontrolerzy Inspekcji Sanitarnej, którzy na zlecenie NIK wykonywali inspekcję, stwierdzili uchybienia i nieprawidłowości dotyczące ergonomii stanowisk nauki. Stwierdzono też, że ponad połowa uczniów większości szkół ma zdecydowanie przeciążone plecaki.
W efekcie zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan dotykają od 50 do 60% uczniów.
Po kontroli NIK zaleciło ścisłą współpracę organów gmin ze szkołami, podmiotami leczniczymi i rodzicami lub opiekunami i zorganizowanie skuteczniejszej profilaktyki. Szkoły mają między innymi eliminować problem przeciążonych plecaków szkolnych.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować