Wyrok cofnie nas do czasów tajnego obiegu wiedzy naukowej

Apel Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Do głosów sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z konstytucją przepisu o dopuszczalności przerywania ciąży w przypadku uszkodzenia płodu dołączyło Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. PTGiP wyraziło „dezaprobatę i ubolewanie z powodu wyroku”.
PTGiP zwraca uwagę, że postęp medycyny doprowadził do wyodrębnienia z położnictwa specjalistycznego zakresu diagnostyki i terapii w postaci perinatologii, czyli obszaru nauki ukierunkowanego szczególnie na badania stanu płodu, ocenę jego rozwoju, możliwości leczenia wewnątrzmacicznego i ustalanie konsekwencji prowadzenia ciąży ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Dzięki narzędziom takim jak ultrasonografia, badania genetyczne, a także dzięki wiedzy położniczej specjaliści w większości przypadków mogą określić istnienie wady letalnej lub wady głęboko upośledzającej rozwój płodu, uniemożliwiającej jego późniejsze funkcjonowanie. Daje im to możliwość przedstawienia kobiecie ciężarnej i jej rodzinie wiarygodnych i szczegółowych informacji o stanie płodu oraz możliwości jego rozwoju. Do tej pory ciężarna miała możliwość dokonania wyboru odnośnie do dalszych losów tak rozwijającej się ciąży.
– My lekarze jako pierwsi jesteśmy przekazicielami tych bardzo przykrych wiadomości. Niestety jesteśmy też tymi pierwszymi, którzy widzą ból i cierpienie kobiet otrzymujących powyższe informacje. Mając do czynienia z kobietami w ciąży rozwijającej się skrajnie nieprawidłowo, jesteśmy świadkami rozpaczy i tragedii ciężarnych oraz ich rodzin. Powyżej przedstawione dramatyczne sytuacje skłoniły nas do stworzenia możliwości odbywania porodów tzw. hospicyjnych, przebiegających w warunkach pełnego poszanowania i empatii do decyzji podjętych przez kobiety dotknięte nieszczęściem – przypomina w swoim stanowisku PTGiP.
W ocenie towarzystwa, istniejący do tej pory konsensus prawny umożliwiał każdej kobiecie podjęcie odpowiedniej, najwłaściwszej dla niej decyzji. Decyzji podejmowanej przez nią samą. Wybory te zawsze były poprzedzone konsyliarnymi badaniami, wyjaśniającymi wszelkie wątpliwości, z możliwością konsultacji z organizacjami i osobami, w tym osobami duchownymi wybranymi przez ciężarną, które mogły jej pomóc w ostatecznym ustaleniu dalszych losów ciąży.
PTGiP zauważa też, że do tej pory prawo dawało lekarzom położnikom perinatologom możliwość wykonywania specjalistycznych badań położniczych, tzw. badań prenatalnych, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, nakazującego posługiwanie się w leczeniu najnowszymi zdobyczami wiedzy medycznej. Służą one w głównej mierze uspokojeniu olbrzymiej większości matek, których ciąża rozwija się prawidłowo. Natomiast u tych, u których stwierdzane są wady rozwojowe płodu, badania prenatalne pozwalają kobiecie podjąć decyzję co do dalszych losów ciąży, w tym: wdrożenie leczenia wewnątrzmacicznego lub poporodowego, dobór sposobu, czasu i miejsca rozwiązania oraz przygotowanie kobiety ciężarnej, jej rodziny oraz zespołu specjalistów do leczenia przyczynowego lub paliatywnego po urodzeniu.
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zwraca też uwagę, że współpracuje z licznymi światowymi towarzystwami naukowymi oraz wchodzi w skład Światowego Towarzystwa Ginekologów i Położników – FIGO, a kongresy naukowe o zasięgu globalnym poświęcone są często badaniom prenatalnym. Dowodzi to ich znaczenia w opiece okołoporodowej.
– Konsekwencją decyzji TK, z którą musimy się liczyć, może być znaczne ograniczenie wykonywania i rozwoju badań prenatalnych w naszym kraju, co cofnie nas wszystkich, nie tylko lekarzy, ale całe społeczeństwo do czasów, kiedy mogliśmy tylko z tajnego obiegu zachodnich pism naukowych przeczytać, co się dzieje w światowej medycynie. To dzięki przemianom ustrojowym ostatnich lat, wielkiemu wysiłkowi medyków jesteśmy obecnie w świecie traktowani jako pełnoprawni i pełnowartościowi współtwórcy postępu światowej medycyny – ostrzegają ginekolodzy i położnicy.
– Apelujemy o wycofanie decyzji odbierającej kobietom prawo wyboru, odbierającej dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, a nam medykom możliwość niesienia pomocy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej –oświadczyło Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować