Planowe przyjęcia wznowione, będzie szturm pacjentów?

Nowe zalecenia NFZ

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, NFZ zniósł ograniczenia w udzielaniu świadczeń planowych.
- Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, dotychczasowe zalecenia ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji COVID-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, należy przyjąć za nieobowiązujące - poinformował we wtorek Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ograniczenie obowiązywało od października i polegało na tym, że każdy zabieg planowy, który mógł poczekać, a wymagałby położenia pacjenta na oddziale anestezjologii lub intensywnej terapii, musiał poczekać. Było to podyktowane tym, że wszyscy anestezjolodzy byli potrzebni na OIOM-ach przy pacjentach covidowych.
Obecnie Centrala Funduszu zaleca wznowienie udzielania zawieszonych świadczeń.
NFZ przypomniał, że nadal obowiązuje zasada minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 podczas udzielenia świadczenia planowego. - Należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, uwzględniając także prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – wyjaśnił NFZ.
Wśród wznowionych świadczeń należy wymienić przede wszystkim planowane pobyty w szpitalach w celu diagnostyki, a także zabiegi takie jak: endoprotezoplastyka dużych stawów, duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa, zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowanie naczyń wieńcowych, zabiegi wewnątrzczaszkowe, duże zabiegi torakochirurgiczne, nefrektomia, histerektomia.id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować