Prof. Gaciong: naciski ministra zamachem na autonomię uczelni

Rektor WUM odpowiada szefowi resortu zdrowia

- Oświadczam, że nie ustąpię z zajmowanego stanowiska – poinformował we wtorek prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odnosząc się do dzisiejszych słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Przypomnijmy, że po zapoznaniu się z raportem w sprawie zaszczepienia poza kolejnością osób spoza grupy „0”, minister zdrowia Adam Niedzielski wezwał rektora WUM do dymisji. Ponadto NFZ nałożył na Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 350 tys. złotych kary.
- W poczuciu odpowiedzialności za reformę uczelni i dając świadectwo odwagi cywilnej, odmawiam spełnienia oczekiwań ministra zdrowia, który jako swój cel przyjął odsunięcie mnie ze stanowiska - oświadczył rektor WUM.
Dodał, że wbrew słowom ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, nigdy nie mijał się z prawdą.
Dalej w oświadczeniu rektora WUM czytamy: - Kryzys wizerunkowy, który dotknął WUM w związku z nieprawidłowościami przy organizacji szczepień przeciwko COVID-19, jest efektem nie tylko błędów popełnionych przez spółkę Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o., ujawnionych w wyniku wewnętrznej kontroli uczelni (wszelkie konsekwencje służbowe zostały już wyciągnięte), lecz także bezprecedensowego manipulowania opinią publiczną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przykładowo wskazuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia (w wystąpieniu pokontrolnym) oraz minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w dniu 11.01.2021 r. sformułowali oczywiście nieprawdziwą tezę, jakoby w dniach 28–31 grudnia 2020 r. akcję szczepień prowadziło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK), podczas gdy podmiot ten we wskazanym okresie nie posiadał żadnego zlecenia z NFZ, nie otrzymał jakiejkolwiek szczepionki i wobec tego nie zaszczepił żadnego pacjenta. Co więcej, niewyobrażalne jest, że w dniu 4 stycznia 2021 r. na koncie UCK w systemie informatycznym NFZ (tzw. SZOI) pojawiło się zlecenie (produkt rozliczeniowy) na prowadzenie szczepień w wyżej wskazanym, czyli już minionym okresie. W niedopuszczalny sposób został również przerobiony przez NFZ „wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID-19”.
Ponadto - w ocenie rektora - od początku kadencji minister zdrowia Adam Niedzielski nieprzychylnie reaguje na podejmowane przez niego inicjatywy. - Pretekstem do takich reakcji stało się m. in. przyjęcie przeze mnie zaproszenia od przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia, by dołączyć do ponadpartyjnego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji.
- Odnoszę wrażenie, że moja dymisja zadośćuczyniłaby oczekiwaniom tych, którzy próbują mnie zdyskredytować. Wśród nich znajduje się nie tylko minister zdrowia Adam Niedzielski, lecz także osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości, które miały miejsce na uczelni w ostatnich latach. Obejmując funkcję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 1.09.2020 roku,  zapoczątkowałem głębokie zmiany mające na celu zreformowanie struktury uczelni oraz wyeliminowanie nieprawidłowości (obecnie trwają końcowe prace nad raportem na ten temat) – zaznaczył rektor.
Na koniec wskazał, że prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz  Konstytucja RP gwarantują, że autonomia polskich uczelni jest jednym z ich fundamentalnych praw. To w gestii uczelni leży powoływanie i odwoływanie jej organów jednoosobowych i kolegialnych. Naciski ministra zdrowia Adama Niedzielskiego mające na celu ingerencję w statutowe prawa oraz działania uniwersytetu godzą w reputację uczelni i są zamachem na jej niezależność.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować