Teleporada w jeden dzień od zgłoszenia? Niewykonalne

Lekarze rodzinni przeciwni zbyt wyśrubowanym wymogom dotyczącym telekonsultacji

Lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim oburzyło rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
W projekcie opublikowanym 13 stycznia przez Rządowe Centrum Legislacji znajduje się zapis, że „teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego”.
– Projekt nie był z nami konsultowany – informuje prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski.
Przypomina, że nie po raz pierwszy wprowadza się nowe zasady bez konsultacji. – To jest niedobra praktyka – dodaje.
Jak mówi dr Krajewski, wyjątkowo bulwersuje fakt, że zmienia się standardy organizacyjne teleporady w przeddzień rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19 w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej. 15 stycznia ruszają zapisy najstarszej grupy seniorów. Wkrótce przychodnie POZ zostaną obciążone dodatkowymi obowiązkami. – Będziemy kwalifikować do szczepień i szczepić, do tego dojdzie też sprawozdawczość. Mając świadomość, jak ważne są szczepienia w pokonaniu pandemii, robimy wszystko, by sprostać temu zadaniu. Wymaga to reorganizacji pracy naszych przychodni i maksymalnej mobilizacji, by cały proces przebiegał sprawnie i by jak największa liczba pacjentów została zaszczepiona – mówi szef PZ. – Nie spodziewaliśmy się, że zamiast wsparcia otrzymamy kolejny odgórny nakaz, w dodatku drastycznie mijający się z realiami.
Jak dodaje, przychodnie POZ mają pod opieką po kilka tysięcy pacjentów, a są praktyki, w których ta liczba jest znacznie wyższa. Coraz więcej chorych wymaga bezpośredniego badania lekarskiego, lekarze nie mogą więc realizować wyłącznie teleporad. – Wymóg, by pacjent uzyskał teleporadę w ciągu doby oznacza, że osoby wymagające osobistej wizyty w wielu przypadkach będą zmuszone czekać na nią w kolejce. A co w takiej sytuacji ze szczepieniami? Projektowane zmiany mogą poważnie zagrozić realizacji Narodowego Programu Szczepień – ostrzega dr Krajewski.
Jak wynika z uzasadnienia projektu, zmiana podyktowana jest sygnałami pacjentów i „ma na celu usprawnienie kontaktu na linii pacjent – świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej”. Zdaniem projektodawcy, „zmiany przyczynią się również do usprawnienia działań kontrolnych, istotnych z punktu widzenia obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obliczu zintensyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów”. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować