Rozszerzając uprawnienia do szczepień skrzywdzono stażystów

Samorząd lekarski domaga się naprawienia błędu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zareagowało na decyzję o rozszerzaniu grup medyków uprawnionych do kwalifikacji do szczepień i wytknęło poważne niedopatrzenie. Twórcy nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zapomnieli o lekarzach stażystach. Według samorządu stażyści powinni mieć możliwość kwalifikacji do szczepień COVID-19 bez nadzoru lekarza posiadającego pełne prawo wykonywania zawodu. Poza tym powinni wykonywać kwalifikację nie tylko w miejscach odbywania stażu. Tym bardziej, że takie uprawnienia mają już na przykład fizjoterapeuci, farmaceuci czy diagności laboratoryjni.
Prezydium NRL wskazuje, iż obecnie kwalifikację pod nadzorem lekarza mogą prowadzić nawet studenci piątego lub szóstego roku studiów na kierunku lekarskim, a więc osoby, które nie posiadają jeszcze prawa wykonywania zawodu lekarza. W tej sytuacji możliwość kwalifikacji do szczepienia przez lekarzy stażystów jedynie w miejscu odbywania stażu lub w miejscu wskazanym przez wojewodę, wydaje się ograniczać ich kompetencje.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się szybkiej poprawki rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Oczekuje też nadania uprawnień do kwalifikacji do szczepień pod nadzorem również studentom kierunku lekarsko-dentystycznego V roku.
Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami kwalifikację do szczepienia przeciw COVID-19 prowadzić mogą:
• Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni,
• Diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci po odbytym szkoleniu teoretycznym,
• Studenci 2 ostatnich lat kierunków lekarskich oraz ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy mogą kwalifikować do szczepień pod nadzorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia ukończenia, w ramach studiów, przedmiotu związanego ze szczepieniami ochronnymi.
Uprawnienia tak szerokiej grupie zwodów nadano, by zapobiec brakom personelu w punktach szczepień masowych. Pozwoli to również na wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 w niektórych aptekach.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować