Lekarze będą wypowiadać klauzule opt-out

OZZL zachęca do walki o podwyżki

Do wypowiadania klauzuli opt-out, czyli do wycofania zgody na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo wezwał lekarzy Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.
– Bezpośrednią przyczyną tego wezwania jest fakt upowszechniania przez ministra zdrowia i niektórych posłów koalicji rządzącej fałszywej tezy, jakoby wynagrodzenie za liczne dyżury pełnione przez lekarzy poza normami czasu pracy było „dodatkiem do pensji zasadniczej” lekarza (obowiązkowym, należnym, normalnym), co ma stanowić usprawiedliwienie dla drastycznego zaniżenia przez ministra zdrowia gwarantowanej pensji zasadniczej w projekcie odpowiedniej ustawy – poinformował dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.
Według związkowca, takimi działaniami minister zdrowia „wygania” lekarzy z placówek publicznej ochrony zdrowia, a wielu z nich – z kraju.
W ocenie OZZL, w propozycji ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych nowe współczynniki pracy dla lekarzy zostały ustalone na karygodnie niskim poziomie – 1,31 średniej krajowej, co daje 6769 zł brutto (podwyżka o 19 zł).
Zarząd Krajowy OZZL wzywa lekarzy do wypowiadania klauzuli opt-out najpóźniej do 31 lipca, aby wypowiedzenie weszło w życie od 1 września. Przypomina, że pełnienie dyżurów (powyżej 8 godzin tygodniowo) jest możliwe tylko po podpisaniu przez lekarza klauzuli opt-out, stąd apel o jej wypowiedzenie.
Zarząd Krajowy OZZL zaleca też, aby warunkiem ponownej zgody na podpisanie klauzuli opt-out przez lekarzy, którzy ją wypowiedzą, był odpowiedni wzrost pensji zasadniczej. Inna możliwość to wprowadzenie oczekiwanych przez OZZL współczynników pracy w ustawie o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Nad projektem ustawy w trybie pilnym pracuje Sejm. Ustawa wprowadzi nowe stawki minimalne od lipca tego roku.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować