Za dużo teleporad? NFZ utnie stawkę

Planowane zmiany warunków finansowania w POZ

Narodowy Fundusz Zdrowia chce, by lekarze rodzinni udzielali więcej porad osobistych i zamierza zmotywować ich do tego finansowo. Stawka kapitacyjna będzie obniżona lub podwyższona w zależności od udziału teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy. Punktem odniesienia będzie mediana dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju. Wartość mediany będzie comiesięcznie publikowana na stronie internetowej Centrali NFZ – wynika z projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W rozporządzeniu proponuje się wskaźniki korygujące w poszczególnych grupach wiekowych pacjentów – od 1,21 w przypadku dużego udziału teleporad do 3,41 w przypadku niskiego udziału teleporad. 

NFZ zmienił też wycenę teleporad lekarza POZ w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielanych pacjentom zdeklarowanym u innego świadczeniodawcy (30 zł). 

Dodatkowo w zarządzeniu doprecyzowano, że opieka nad pacjentami chorymi przewlekle, objętymi współczynnikiem korygującym 3,2, wymaga co najmniej jednej porady kwartalnie w bezpośrednim kontakcie z lekarzem.

NFZ wyjaśnia wprowadzone zmiany wynikami analizy świadczeń udzielanych w POZ. Przekonuje, że prawie 40% świadczeniodawców udziela powyżej połowy liczby porad w formie zdalnej. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udział teleporad wynosi aż 81%. W całym kraju ponad 1200 świadczeniodawców udziela powyżej 70% świadczeń w formie teleporad. Z tego w ponad 400 podmiotach odsetek ten wynosi powyżej 90%.

Według NFZ część świadczeniodawców może nie zapewniać odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować