Trzecia dawka szczepienia przeciwko COVID-19 – kogo i jak szczepić?

Ważne wyjaśnienia resortu

Ministerstwo Zdrowia przekazało podyplomie.pl szczegółowe wytyczne w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dodatkową, trzecią dawką (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia). Publikujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania zawarte w przekazanym nam przez biuro prasowe resortu komunikacie podpisanym przez Annę Goławską, podsekretarza stanu w MZ.

Kiedy?
Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, możliwe jest podanie dodatkowej dawki szczepienia nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia.

Komu?
Podanie dodatkowej dawki możliwe jest u następujących osób z zaburzeniami odporności:
1. otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
2. po przeszczepach narządowych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
5. z zakażeniem wirusem HIV;
6. leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
7. dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Jakim preparatem?
Trzecią dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥ 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19:
- u osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna),
- u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.
Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z wymienionych preparatów. Do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), którym zrealizowano 2-dawkowe szczepienie. W sytuacji jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA. Zalecenie to dotyczy osób w wieku ≥18 lat. Aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca) lub pojedynczą dawką szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen. Nie należy podawać więcej niż trzech dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19.

Informacje dodatkowe:

  • Przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistnieją ce oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię.
  • Jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (zarówno dawki szczepienia podstawowego, jak i dawkę dodatkową) należy podać ≥ 2 tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę.
  • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie.
  • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania dla osób uprawnionych, lekarz może wystawić skierowanie samodzielnie.
  • Wystawienie przez lekarza skierowania na dodatkową (trzecią) dawkę dla osób spoza ww. grup pacjentów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność lekarza.

Kto kwalifikuje?
Wymagania dla osób kwalifikujących i wykonujących szczepienia są takie same jak w przypadku każdego innego szczepienia przeciwko COVID-19.
W przypadku wątpliwości punkt szczepień może skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Jak prawidłowo wpisać dodatkową dawkę szczepienia do systemu?
Przygotowano reguły weryfikujące poprawność rejestracji trzeciej dawki. Jest to możliwe w przypadku pacjentów, którzy przyjęli uprzednio cykl 2-dawkowego szczepienia podstawowego, znajdują się w wyznaczonej grupie i mają wystawione skierowanie na kolejne szczepienie. Rejestracji trzeciej dawki, w powyżej opisanych przypadkach, można dokonać w aplikacji gabinet.gov.pl. W tym celu należy wprowadzić dane dotyczące szczepienia jak dotychczas, ponadto należy wpisać wartość „3” jako numer podawanej dawki oraz liczba dawek (3/3).

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować