Mazowieckie szpitale i pogotowie z zastrzykiem gotówki

Długa lista planowanych inwestycji

Ponad 44 mln zł na najpilniejsze remonty i specjalistyczny sprzęt trafi do mazowieckich szpitali – zdecydowali radni województwa mazowieckiego.
Pieniądze pochodzą z budżetu województwa. Które szpitale i na co otrzymają pieniądze?
Ponad 5,1 mln złotych otrzyma Mazowiecki Szpital Bródnowski na doposażenie oddziałów przy ul. Kondratowicza oraz Centrum przy ul. Górczewskiej. Zakupiony zostanie sprzęt dla zakładu rehabilitacji, aparat USG, endoskopy, kolonoskopy, oprogramowanie do endoskopii, gastroskopy, myjnie automatyczne, diatermia, aparat do znieczuleń, wózek reanimacyjny z kardiomonitorem, zestaw do palestezjometrii, defibrylator i sterylizator parowo-przelotowy. Na potrzeby oddziałów przy ul. Kondratowicza spółka zakupi m.in. nowy aparat RTG. Przeprowadzona zostanie także adaptacja pomieszczeń. Planowane jest również przygotowanie dokumentacji pod przebudowę pomieszczeń budynku F dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.
Kwotę 1,5 mln zł otrzyma Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Powstanie projekt adaptacji budynków szpitala, zakupiony będzie aparat do znieczulenia, odtworzona zostanie kanalizacja deszczowa.
Ponad 4,1 mln złotych trafi do Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Wykonane będą drogi pożarowe oraz zmodernizowane pomieszczenia przy ul. Dolnej 42.
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzyma ponad 2,7 mln zł na zakup maceratora, unitu laryngologicznego z wyposażeniem, niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci oraz remont pomieszczeń. Naprawione będą tynki, stolarka drzwiowa, płytki PCV i posadzki w ciągach komunikacyjnych.
Ponad 2 mln zł trafi do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. n. med. Jana Bogdanowicza. Tu przewidziano wymianę okien w budynku F, naprawę dachu, a także remont izolacji przeciwwodnej w budynku C.
Ponad 4 mln zł otrzyma także Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Planowane inwestycje to remont bloku operacyjnego (670 tys. zł), przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr. n. med. W. Roeflera w Pruszkowie (735 tys. zł). Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa pod modernizację oddziału urologicznego w szpitalu w Pruszkowie (147 tys. zł). Powstanie też dokumentacja przebudowy sali konferencyjnej dla oddziału rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie (235 tys. zł), przebudowa sali gimnastycznej na terenie placówki (396 tys. zł). Szpital na zakup sprzętu i aparatury medycznej przeznaczy ponad 1,8 mln zł.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. otrzyma 80 tys. zł, które przeznaczy na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch palników gazowo-olejowych do szpitala w Józefowie.
Dodatkowe środki trafią także do stacji pogotowia. Stołeczny Meditrans otrzyma 2 mln zł na stworzenie stacji wyczekiwania ZRM przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie.
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przyznał, że sytuacja jest trudna. Potrzeby mazowieckiej ochrony zdrowia są ogromne, a rosnąca inflacja i ceny nie ułatwią przeprowadzenia planowanych inwestycji.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować