Co przyniosły rozmowy lekarzy rodzinnych z NFZ?

Porozumienie Zielonogórskie wzywa przychodnie do podpisania aneksów

Przychodnie POZ zrzeszone w Federacji Porozumienie Zielonogórskie podpiszą aneksy do kontraktów na drugie półrocze tego roku. W środę, po kilku miesiącach braku porozumienia, odbyły się rozmowy między władzami PZ i NFZ.
Lekarze rodzinni nie chcieli podpisać aneksów na znak niezgody na zmieniony jednostronnie przez płatnika okres wypowiedzenia umów z dotychczasowego 45-dniowego na 90-dniowy.
Według Porozumienia Zielonogórskiego, bezprawne działania NFZ dotyczą nie tylko zmiany okresu wypowiedzenia, ale także wypłacenia tym podmiotom, które podpisały aneksy, zbyt niskich kwot. Z kolei wypłaty dla podmiotów, które aneksów nie podpisały, wstrzymano.
Lekarze rodzinni zarzucili Narodowemu Funduszowi Zdrowia stosowanie praktyk monopolistycznych, które zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów. Złożyła skargę na NFZ do premiera, ministra zdrowia, Prezydenta RP, a także Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta.
Jak się dowiadujemy, osiągnięto porozumienie i aneksy będą podpisane. Okres wypowiedzenia wyniesie 3 miesiące, ale z możliwością skrócenia w sytuacjach losowych.
Ustalono także, że NFZ będzie konsultował wszelkie przepisy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto placówki otrzymają wyższe stawki, wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, oraz finansowanie w ramach budżetu powierzonego.
Rozmowy z Ministerstwem Zdrowia będą kontynuowane. Lekarze domagają się m.in. ponownej wyceny świadczeń z powodu podwyżek wynagrodzeń.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować