Za drogo dla pacjentów. Samorząd lekarski interweniuje w sprawie morfiny

Konieczne pilne zapewnienie dostępności leków opioidowych

Po alarmujących sygnałach od lekarzy z całej Polski, Naczelna Rada Lekarska interweniowała w sprawie leków uśmierzających ból dla pacjentów z chorobą nowotworową.
Problem jest bulwersujący: lekarze z całego kraju donoszą o brakach podstawowego leku przeciwbólowego stosowanego u pacjentów z chorobą nowotworową, czyli morfiny w tabletkach.
NRL apeluje do ministra zdrowia o pilne rozszerzenie wskazań do refundacji leków alternatywnych – np. zawierających fentanyl o natychmiastowym uwalnianiu. Ponadto o rozszerzenie wskazań do refundacji innych leków opioidowych dostępnych w formie doustnej.
Wspomniane preparaty szybkodziałające fentanylu mają w Polsce refundację tylko w dwóch wskazaniach: gdy inne opioidy są nieskuteczne lub nie mogą być zastosowane z racji przeciwwskazań. Oznacza to, że braki w sprzedaży innych opioidów szybkodziałających nie są jednak wystarczającą podstawą do refundacji.
Jak podkreśla NRL, w przypadku braku morfiny o długim uwalnianiu dostępne są inne refundowane opioidy o długim uwalnianiu. Można wtedy stosować: buprenorfinę (aktualnie dostępna w 26-27 proc. aptek w Polsce), oksykodon (dostępny w 1-5 proc. aptek) i fentanyl (aktualna dostępność: 1-5 proc. aptek). Jednak i tu refundacja nie obejmuje chorych, którzy przyjmowali do tej pory morfinę z dobrym skutkiem. Natomiast koszt zakupu leku przy braku refundacji to od 160 zł do 780 zł za opakowanie (od 8 do 30 dawek).
– W związku z brakiem dostępności preparatów morfiny oraz wpisaniem ich 16 listopada 2022 r. na listę antywywozową Ministerstwa Zdrowia, zasadne będzie rozszerzenie wskazań do refundacji fentanylu o natychmiastowym uwalnianiu. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać pacjentom skuteczne leczenie przeciwbólowe w standardowej cenie – apeluje samorząd lekarski i dodaje, że w przeciwnym wypadku z racji wysokiego kosztu leków pacjenci mogą nie mieć możliwości kontynuowania leczenia.
NRL przypomina o konieczności ochrony lekarzy wykorzystujących aktualną wiedzę medyczną i dostępne środki przed administracyjnymi karami nakładanymi przez NFZ za błędną refundację. „Podkreślić należy, że zapewnienie możliwości leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, m.in. pacjentom z bólem nowotworowym, jest jednym z obowiązków władzy publicznej” – czytamy.
Rozszerzenie wskazań refundacyjnych, w opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, może mieć charakter czasowy, do momentu poprawy dostępności podstawowego leku opioidowego – morfiny.

id