Dodatkowe 3 miliardy. Na co NFZ przeznaczy tę kwotę?

Dostępność do specjalistów poprawi się?

Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił zapłacić za niektóre usługi wykonane ponad limit, dlatego dosypał 3 mld zł do planu finansowego na 2023 r.
Zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie wchodzi w życie 5 września. Pozycja „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” zostaje zwiększona o 3 mld zł z tzw. funduszu zapasowego.
Jak podzielona będzie ta kwota? Ponad 222 mln zł przeznaczono na nadwykonania w endoprotezoplastyce. Ponad 145 mln zł trafi na zapłatę nadwykonań w stomatologii. Natomiast w opiece paliatywnej i hospicyjnej − ok. 25 mln zł.
Jednak największa część z dodatkowych środków w budżecie NFZ będzie skierowana na świadczenia, w których zniesiono limity, przede wszystkim porady specjalistów i diagnostykę obrazową, np. tomografię komputerową. Łącznie prezes NFZ przeznaczył na świadczenia nielimitowane 2,3 mld zł.
Od 1 lipca 2021 r. zniesiono limity na przyjęcia do wszystkich poradni specjalistycznych, w tym kardiologicznej i endokrynologicznej. Wcześniej ograniczenia finansowania zniesiono także w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. NFZ płaci więc za każdego pacjenta, który skorzystał z porady u specjalisty lub wykonał badania diagnostyczne.
Jak czytamy w komunikacie NFZ, ma to poprawić jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej.
Zmianę planu finansowego NFZ zaakceptował resort zdrowia.

id