Jeszcze więcej zadań lekarza rodzinnego

Już od października POZ zyska nowe kompetencje

Pacjenci zyskają dostęp do większej ilości świadczeń udzielanych przez lekarza POZ, bez konieczności oczekiwania na ich realizację u lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, który właśnie został opublikowany na rządowych stronach internetowych.

Co się zmieni?
Zgodnie z dokumentem, rozszerzony będzie katalog badań diagnostycznych lekarza POZ finansowanych z budżetu powierzonego o immunoglobuliny całkowite (IgE) i immunoglobuliny E swoiste (IgE).
Dzięki temu lekarz rodzinny zyska możliwość diagnostyki przy podejrzeniu alergii, bez konieczności odsyłania chorego do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przypadku negatywnych wyników badań pacjenci nie będą kierowani do AOS, lecz lekarz POZ będzie szukał przyczyn objawów.
Ponadto zmiany proponowane w projekcie umożliwią lekarzom przyjmującym w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej wystawianie skierowań na świadczenia diagnostyki laboratoryjnej, jeśli na miejscu, w NiŚOZ, zapewniony jest dostęp do takich badań.
W przypadku świadczeń z zakresu diabetologii, z opieki koordynowanej skorzystają pacjenci, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy scharakteryzowany kodami ICD-10: R73 – podwyższone stężenie glukozy i R73.0 – nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy). Tym samym pacjenci, u których zdiagnozowano stany przedcukrzycowe, będą mogli w ramach opieki koordynowanej rozpocząć leczenie w początkowym stadium choroby.
Z kolei w przypadku chorób tarczycy z opieki koordynowanej skorzystają pacjenci z rozpoznaniem chorobowym scharakteryzowanym kodem ICD-10: E05 – nadczynnością tarczycy.
Dodatkowo, w związku z realizacją świadczeń opieki koordynowanej pediatrycznej z zakresu kardiologii, diabetologii, pulmonologii i alergologii, endokrynologii oraz nefrologii możliwe będą konsultacje specjalistyczne w dziedzinie kardiologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, chorób płuc dzieci oraz nefrologii dziecięcej.
Rozporządzenie wprowadzi nowe świadczenie – „diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek”, w którym wprowadzono badanie diagnostyczne – UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Ile to będzie kosztować?
Szacunkowo koszt proponowanych zmian wyniesie 231-238 mln zł.
Większość zapisów rozporządzenia, które obecnie jest na etapie konsultacji społecznych, wejdzie w życie 1 października 2023 r. Przepisy dotyczące nocnej i świątecznej opieki będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

id